VirtualneSidloLucenecAdresa Vášho sídla:

Rázusova 47

984 01 Lučenec


Služby zahŕňajú:

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

Možnosť doručovania poštových zásielok na túto adresu

Preposielanie doručených zásielok e-mailom

Preposielanie doručených zásielok poštou

E-mail notifikácie o prijatej pošte

Odosielania zásielok klienta z tejto adresy

Cena: Štandardná cena je 25,- EUR/mesiac. Cenový návrh pre klienta je však závislý od rozsahu doplnkových služieb vyžadovaných klientom..

Doplnkové služby:

Skenovanie písomností: 0,50 Eur /scan zásielky klientovi mailom
Zaslanie zásielky klientovi A3: 1,50 Eur /preposlanie poštou
Zaslanie zásielky klientovi A4: 2,- Eur /preposlanie poštou

Iné výhody:

  • najväčšie negatíva, ktoré ponúka najchudobnejší región Slovenska sú pre Vás najväčšími možnosťami ako využiť tie najväčšie príspevky a dotácie