zmenyČasto sa stáva, že v spoločnosti nastanú zmeny. Dochádza k nim napríklad z dôvodu rozšírenia podnikania o nový predmet podnikania, rozšírenie poskytovaných služieb, zmena spoločníka alebo konateľa, zmena obchodného mena alebo sídla spoločnosti.

Každú zmenu v sro je potrebné zaznamenať v Obchodnom registri. Zmena údajov v obchodnom registri je náročný proces. Preto je vhodnejšie využiť firmy, ktoré Vás zbavia časovej a administratívnej záťaži.


Využitím našej služby zmeny v s.r.o. máte istotu, že Vaša zmena bude zapísaná do obchodného registra rýchlo, bez administratívnej záťaže, bez chodenia po úradoch a takisto predídete možným komplikáciám.


CENA: od 79€

V cene je zahrnuté:

> súdny poplatok

> vypracovanie dokumentácie potrebnej pre ohlásenie a zápis zmeny v spoločnosti

vybavenie úradných náležitostí

 

 

 

Medzi najčastejšie zmeny v spoločnostiach patria:

> zmena obchodného mena spoločnosti

> zmena sídla spoločnosti

> zápis/výmaz predmetu podnikania

> vymenovanie/odvolanie konateľa

> zvýšenie/zníženie základného imania

> prevod obchodného podielu

> zmena bydliska konateľa/spoločníka

> a iné.