Adresa Vášho sídla:VirtualneSidloBlava

Klincová 35

821 08 Bratislava


Služby zahŕňajú:

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

Označenie poštovej schránky

Preberanie poštových zásielok

Emailová notifikácia o prijatých zásielkach

Skenovanie doručených zásielok

Preposielanie doručených zásielok poštou

Prenájom zasadacích priestorov

Cena: Štandardná cena je 7,- EUR/mesiac. Cenový návrh pre klienta je však závislý od rozsahu doplnkových služieb vyžadovaných klientom.
Hlavné výhody, ktoré iné spoločnosti väčšinou neponúkajú sú:

– frekventovaná lokalita v Bratislave

– individuálny a profesionálny prístup

– zmluva na dobu neurčitú

– denná recepcia

– cenovo výhodné registračné sídlo

– prestíž, imidž spoločnosti v hlavnom meste SR

– spravovanie vedenia a archivácie korešpondencie

– preposielanie zásielok do zahraničia

– možnosť osobne si vyzdvihnúť zásielku

– reprezentatívne zasadacie priestory, ktoré môže Vaša spoločnosť kedykoľvek využiť

– adresa spoločnosti je riadne označená a má pridelenú vlastnú schránku

– maximálny prehľad o svojej pošte

– vyššia dôveryhodnosť spoločnosti vďaka lukratívnemu sídlu

 

Doplnkové služby:

skenovanie zásielky: 2 Eur / zásielka
Preposielanie zásielky (SR): 3 Eur / zásielka
Preposielanie zásielky (EÚ): 5 Eur /zásielka