Adresa Vášho sídla:VirtualneSidloBlava

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratislava


Služby zahŕňajú:

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

E-mail a SMS notifikácie

Preposielanie pošty min. 1x za mesiac

Skenovanie obsahu na požiadanie

On-line evidencia doručenej pošty

Označenie poštovej schránky

Odfotenie každej prijatej zásielky

Prenájom rokovacej miestnosti

Cena: 7,90€ až 9,-€ na mesiac, presná cena závisí podľa aktuálneho cenníka.

 

Hlavné výhody, ktoré iné spoločnosti väčšinou neponúkajú sú:

Online evidencia doručenej pošty:

Online systém na evidenciu prijatej pošty. Cez systém vidíte, čo Vám prišlo viete zadať príkaz na skenovanie, okamžité preposlanie a pod.

Odfotenie každej prijatej zásielky:

Každý zákazník má k dispozícií on-line web aplikáciu, pomocou ktorej má prehľad o doručenej pošte.

Nehnuteľnosť vo vlastníctve:

To znamená, že im nemôže skončiť nájom a Vám sa nemôže stať to, že Vám okamžite vypovedajú poskytovanie sídla Vašej firmy.

SMS notifikácie:

Doplnková služba. Popri emailových notifikáciách je možné predplatiť si aj SMS notifikácie .

Notifikácia o prijatej zásielke do 30 minút:

Do 30 minút od prijatia pošty od poštového doručovateľa sa všetko nahadzuje do systému.

Doplnkové služby:

SMS notifikácia o prijatej pošte: 0,09 Eur / SMS
Skenovanie písomností: 0,29 Eur /1 strana A4
Okamžité preposlanie pošty (druhý deň): 4,90 Eur /preposlanie
Preposlanie pošty mimo SR (v rámci EU): + 2,40 Eur /preposlanie
Prenájom zasadacej miestnosti: 8,00 Eur /hodina

Iné výhody:

  • sídlo firmy v hlavnom meste na prestížnejšej adrese môže mať v určitých prípadoch vplyv na uzavretie obchodu