VirtualneSidloRimSobotaAdresa Vášho sídla:

B.Bartóka 1048/24

979 01 Rimavská Sobota


Služby zahŕňajú:

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

Možnosť doručovania poštových zásielok na túto adresu

Emailová alebo SMS notifikácia

Skenovanie doručených zásielok e-mailom

Preposielanie doručených zásielok poštou

Odfotenie prijatej pošty – na požiadanie

Odosielania zásielok klienta z tejto adresy

Prenájom zasadacích priestorov

Cena: Štandardná cena je 19,- EUR/mesiac. Cenový návrh pre klienta je však závislý od rozsahu doplnkových služieb vyžadovaných klientom.

Doplnkové služby:

Preposielanie pošty 1x do mesiaca: 3 Eur /mesiac
Preposielanie pošty 1x do mesiaca: 6 Eur /mesiac
Preposielanie pošty 1x do mesiaca: 12 Eur /mesiac
Skenovanie pošty: 3 Eur /mesiac
Fotky prijatých zásielok: 1,5 Eur /mesiac
Email notifikácie o prijatej pošte: 2 Eur /mesiac
SMS notifikácie o prijatej pošte: 4 Eur /mesiac

Iné výhody:

  • oveľa nižšie mesačné náklady ako pri tradičnom prenájme
  • atraktívna adresa zapísaná ako sídlo Vašej spoločnosti v obchodnom aj živnostenskom registri
  • reprezentatívne zasadacie priestory, ktoré môže Vaša spoločnosť kedykoľvek využiť
  • adresa spoločnosti je riadne označená a má pridelenú vlastnú schránku
  • maximálny prehľad o svojej pošte
  • vyššia dôveryhodnosť spoločnosti vďaka lukratívnemu sídlu