Konečný užívateľ výhod

Od 1. novembra 2018 vznikla povinnosť všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom ako aj združeniam majetku – ktorí sú povinné osoby zapísať ich konečných užívateľov výhod do obchodného registra.

Pokiaľ povinná osoba, na ktorú sa táto povinnosť vzťahuje, nezapíše konečného užívateľa výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019, prípadne uvedie nepravdivé údaje, môže dostať pokutu až do 3 310 €.

vyplňte nezáväznú objednávku a splňte si túto povinnosť ešte dnes

kuv

 

Cena služby 49,-€

Konečným užívateľom sa podľa zákona rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu/fyzickú osobu – podnikateľa/ združenie majetku a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

Pre viac informácii kliknite sem.

 

Potrebujete pomoc so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Vyplňte nezáväznú objednávku a my Vás budeme kontaktovať.