Ready made s.r.o. je rovnaká ako akákoľvek iná novozaložená s.r.o.

Ready made sú spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich predaja a majú viacero výhod. Sú bez obchodnej histórie, bez záväzkov, bez pohľadávok a majú splatené základné imanie. Hlavnou výhodou je rýchlosť, akou môže podnikateľ začať podnikať. Spoločnosti sú pripravené k okamžitému odpredaju so všetkými potrebnými dokumentmi. Zmena konateľa je právoplatná dňom podpisu a teda môžete začať podnikať okamžite.

 

Výhody Ready made s.r.o.:

> možnosť začať podnikať okamžite

> spoločnosť je bez obchodnej histórie, záväzkov a pohľadávok

> je zapísaná v obchodnom registri

> je zaevidovaná na živnostenskom registri (má pridelené IČO)

> je zaevidovaná na daňovom úrade (má pridelené DIČ, príp. IČ DPH)

 

Ready made spoločnosť je vhodné kúpiť v prípade, že potrebujete začať podnikať okamžite a nemáte čas čakať, kým prebehne proces založenia novej spoločnosti a pridelenia DIČ, napr. z dôvodu stihnutia termínov verejného obstarávania, zľava u dodávateľa, zmluvy s dodávateľmi a pod.

Pri prevode Ready made je v cene okrem zmeny konateľov a spoločníkov aj možnosť zmeny názvu a sídla spoločnosti, doplnenie predmetov podnikania príp. vymazanie predmetu podnikania podľa Vašich predstáv a potrieb.