VirtualneSidloZilinaAdresa Vášho sídla:

Veľká okružná 43

010 01 Žilina


Služby zahŕňajú:

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

Možnosť doručovania poštových zásielok na túto adresu

Emailová alebo SMS notifikácia

Skenovanie doručených zásielok e-mailom

Preposielanie doručených zásielok poštou

Odfotenie prijatej pošty – na požiadanie

Odosielania zásielok klienta z tejto adresy

Prenájom zasadacích priestorov

Cena: Štandardná cena je 50,- EUR/mesiac. Cenový návrh pre klienta je však závislý od rozsahu doplnkových služieb vyžadovaných klientom..

Doplnkové služby:

Doposielanie písomností: 10 Eur /mesiac
Uschovanie písomností v trezore: 10 Eur /mesiac
Pridelenie telefónneho čísla: 20 Eur /mesiac
Preberanie hovorov asistentkou: 20 Eur /mesiac
Preposielanie Emailom: 10 Eur /mesiac
Prenájom zasadacích priestorov: 20 Eur /hodina

Iné výhody:

  • oveľa nižšie mesačné náklady ako pri tradičnom prenájme
  • atraktívna adresa zapísaná ako sídlo Vašej spoločnosti v obchodnom aj živnostenskom registri
  • reprezentatívne zasadacie priestory, ktoré môže Vaša spoločnosť kedykoľvek využiť
  • adresa spoločnosti je riadne označená a má pridelenú vlastnú schránku
  • maximálny prehľad o svojej pošte
  • vyššia dôveryhodnosť spoločnosti vďaka lukratívnemu sídlu